Wethouders

Niels Dauven

(Demissionair) Wethouder Finäncien en Arbeidsparticipatie

Financiën/subsidies
Participatiewet/Arbeidsparticipatie/Podium24
Zelfsturing (uitvoering)

n.dauven@valkenburg.nl

Carlo Vankan

(Demissionair) Loco-Burgemeester

Ruimtelijke Ordening/Omgevingswet
Volkshuisvesting
Verkeer en Waterstaat
Openbaar Vervoer/Mobiliteit/Parkeerbeleid
Openbare Ruimte
Natuur en Landschap
Vergunningen WABO
Gemeentelijke Eigendommen
Facilities/ICT
Groeves
Zelfsturing (uitvoering)

c.vankan@valkenburg.nl