Niels Dauven

Fractievoorzitter

Tel: 06-27553119
Mail: nielsdauven@gmail.com

Bert Hardy

Vicefractievoorzitter

Wim Weerts

Raadslid

Veerle Marx

Raadslid

Harry Cobben

Raadslid

Wethouder Carlo Vankan, centrum Valkenburg

Portefeuille:
Ruimtelijke Ordening/ Omgevingswet, Volkshuisvesting, Verkeer en Waterstaat, Openbaar Vervoer/ Mobiliteit/ Parkeerbeleid, Openbare Ruimte, Natuur en Landschap, Vergunningen WABO, Gemeentelijke Eigendommen, Zelfsturing (uitvoering).