Wethouder Bert Dauven, Berg

Portefeuille: Jeugdzorg, WMO 2015, Participatiewet, Onderwijs, Openbaar vervoer, Gezondheid, Bilbliotheek en Heuvelland-agenda Sociaal

Wethouder Carlo Vankan, centrum Valkenburg

Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Verkeer en waterstaat, Openbare ruimte, Groenvoorzieningen, Toezicht, Vergunningen (WABO) en Heuvelland-agenda Fysiek

Fractievoorzitter Bert Hardij, Berg

Raadslid Wim Weerts, Schin op Geul

Raadslid Jo Römling, Broekhem

Raadslid Harry Cobben, Terblijt

Raadslid Mariet Dexters, Houthem

Raadslid Niels Dauven, Berg

Raadslid Henk Bemelmans, Schin op Geul