Het bestuur van AB

 

KvK-nummer:         40204696

Vastgesteld giftenreglement Algemeen Belang

Voorzitter:                Bert Dauven
Secretaris:                Rob Starren
Penningmeester:    Nico Putman

 

Overige bestuursleden: Nelly vd. Venne, Dees Kempener, Ron Ubags, Nico Huntjens